Terms and conditions

 

GENERAL CONTRACT TERMS FOR THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES

Unless otherwise agreed in writing by the Parties, the present General Terms and Conditions (hereinafter referred to as "GTC") shall apply to the contract (hereinafter referred to as "Contract") concluded between Koroknai Medical Ltd. as the service provider (hereinafter referred to as "Service Provider") and the Patient (hereinafter referred to as "Patient"), collectively referred to as "Parties" (hereinafter referred to as "Parties"), for the provision of medical services. The Client acknowledges that he has read, understood and accepted the General Terms and Conditions and that he accepts the provisions contained therein as binding upon him.

I. THE SERVICE PROVIDED

The service

1.1.1. By using the private health care service, the Parties establish a relationship of commission between themselves for the provision of musculoskeletal diagnostic and therapeutic health care services against payment of a commission fee.

1.1.2 The Service Provider shall carry out its activities through its employees and through the use of contractors and agents engaged under a separate contract. The Service Provider declares that it has all the necessary licences and liability insurance for the provision of the Services.

1.1.3.The Customer acknowledges that the Principal is entitled to use an intermediary in the performance of the service, whose services are provided to the Customer as an intermediated service.

1.1.4. The place of use of the health service is the following clinics: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150. fst. 3., 1027 Budapest, Margit krt. 26. and 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 10. fszt. 2.

II. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

2.1. Rules for cooperation between the Parties

2.1.1 The Parties shall cooperate in the use of the Service. In fulfilling this obligation of cooperation, the Patient shall inform the Service Provider or his/her treating physician of all circumstances and facts (in particular, any previous illness, treatment, medication or medicinal product, health risk factors) necessary to establish the diagnosis, prepare the appropriate treatment plan and carry out the interventions.

2.1.2 The Client's obligation to inform the Company about any fact or circumstance (in particular, communicable diseases, occupational diseases, conditions) that may endanger the life or physical integrity of others in connection with his/her own illness.

2.1.3 If the Client fails to comply or only partially complies with the above information obligation, the Principal shall not be held professionally or financially liable for the consequences of failure to do so.

2.1.4. The Client declares that he/she will use the health service provided by the Service Provider under the guarantee of his/her right to free self-determination.

2.1.5. The Patient undertakes to cooperate with his/her treating physician and the therapy staff. If the Patient persistently fails to comply with the therapeutic requests and instructions or behaves in a disrespectful manner towards the treatment staff, persistently contrary to the essence of the therapy, the Service Provider is entitled to suspend or refuse the treatment.

2.1.6 The Service Provider is not able to treat a Patient under the influence of alcohol, drugs or strong sedatives.

2.2. Registration and examination procedure, procedure for accessing the health service

2.2.1 The use of the Service requires prior registration.

2.2.2 The Service Provider is open from Monday to Friday from 08.00 to 20.00, closed on weekends and public holidays, unless otherwise agreed.
Registration is possible from Monday to Friday from 09.00 to 20.00 at +36 (70) 571 00 71 in Budapest or  +36 (30) 47 57 83 in Dunaújváros.

2.2.3 The Service Provider is not able to accept registrations on the private telephone numbers of its employees and contributors.

2.2.3 The Service Provider shall be entitled to change its opening hours from time to time and shall publish the changes on its website (www.koroknaimedical.hu) and post them on its premises without delay, but no later than 5 working days after the change takes effect, and inform the Patient thereof.

2.2.4. The Patient must be in a fit physical and mental condition when using the health service, otherwise the Service Provider is entitled to refuse the service and proceed as provided in the previous point. In view of the fact that the Provider is not obliged to provide private health services, the Provider is entitled to refuse to provide the service to the Patient and to refuse further treatment without giving any reason.

2.2.5 The Service Provider undertakes to receive and provide Services to the Patient in one of the above mentioned Musculoskeletal Clinics upon prior appointment, if the conditions are met.

2.2.6 The Patient should arrive and check in at the Service Provider's reception desk at least 5 minutes before the pre-arranged time, if possible, in order to receive the service.

2.2.7. The Service Provider shall provide the requested health service after the registration and data recording, data reconciliation.

III. PAYMENT

3.1. Charges for the Service

3.1.1 The private health care service provided by the Service Provider is not financed by social security (OEP), and the Patient may use it against payment of a commission fee. The current price list of the Provider is available on www.koroknaimedical.hu, or posted in the Service Provider's office, or the Service Provider's customer service will provide you with information on the fees in force at any time.

3.1.2.The Patient acknowledges and agrees that if, in addition to the services agreed upon in advance, his/her attending physician indicates the use of additional services and the Patient uses them, he/she shall also be obliged to pay the fees for these additional services. The Patient may request information on the fees for the indicated additional services from his/her treating physician or from the Service Provider's customer service prior to the provision of such services.

3.1.3 The prices in the price list are gross prices. Health care services are exempt from taxes on products.

3.1.4. The Service Provider is entitled to unilaterally modify its list prices at any time, simultaneously with their publication.

3.2. Payment of the Fee

3.2.1 Payment is due immediately after the examination or therapeutic treatment, in cash or by credit card. The Provider may accept a Health Insurance Card for certain services.

3.2.2.2 The Patient acknowledges that failure to pay the fee may result in criminal charges.

3.2.3. Előlegfizetés, bérlet vásárlása esetén a fizetés az „Bankkártyás fizetés – SumUp” feliratra kattintással lehetséges. SumUp fizetés esetén a Vásárlót a kiválasztott áruk, szolgáltatások megrendelését követően a weboldal automatikusan átirányítja a SumUp (a továbbiakban: Bank) fizetőoldalára, ahol a Vásárló a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Bank fizetési szerverén a bankkártya számát, lejárati dátumát, valamint a bankkártya hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) kell megadni. Az online bankkártya felület szolgáltatója: SumUp EU Payments UAB, amely a Litván Nemzeti Bank engedélyezte elektronikuspénz-kibocsátó intézmény (az engedély száma 56, kibocsátásának dátuma 2019. augusztus 27.). Bejegyzett cím: Konstitucijos Ave. 21B, 08130 Vilnius, Litvánia. Cégkód: 305074395.

3.3. Cancellation of personal service in case of advance payment, payment of passes, right of cancellation or withdrawal for consumers

3.3.1 The Customer, who is a consumer, may terminate the contract for the provision of the Service within 14 calendar days of the conclusion of the contract with immediate effect and without giving any reason. Within 14 calendar days of payment, if the Customer has not yet used the Service and cancels the Service in writing no later than 48 hours (working days) before the booked time, the advance payment shall be returned to the Customer. No refunds will be made in the following cases:

- beyond 14 calendar days from the date of payment,

- in case of a reservation, if the cancellation is not made in writing within 48 hours (working days) before the appointment,

- for the billed Service already used.

IV. APPOINTMENT BOOKING, APPOINTMENT CANCELLATION

4.1. Appointment booking, appointment cancellation

4.1.1. A vizsgálatokra és terápiákra előzetes bejelentkezés szükséges a Szolgáltató call centerén keresztül
a +36 (70) 571 00 71 -es és +36 (30) 47 57 830 -as telefonszámon, illetve a Szolgáltató online időpontfoglaló rendszerén keresztül (https://koroknaimedical.hu/idopontfoglalas/).

4.1.2. A vizsgálati vagy terápiás előjegyzési időpont az előjegyzést megelőző 1 munkanappal díjmentesen lemondható, módosítható.

4.1.3. Az előjegyzési időpont 24 órán belül történő lemondása esetén a Szolgáltató bruttó 8000 forint rendelkezésre állási díj felszámítására jogosult.

4.1.4. Amennyiben a Páciens az előjegyzési időpontját előzetesen nem mondja le és a vizsgálaton, terápiás kezelésen nem jelenik meg, úgy a Szolgáltató bruttó 10.000 forint rendelkezésre állási díj felszámítására jogosult.

4.1.5. Amennyiben a Páciens bérlete terhére kívánja igénybe venni a szolgáltatást, úgy a 24 órán belüli lemondás, meg nem jelenés esetén az adott szolgáltatásra vonatkozóan a bérletet felhasználtnak tekintjük.

4.1.6. Amennyiben a Páciens betegség miatt a vizsgálaton, terápiás kezelésen nem jelenik meg, de a betegséget az időpontot követő 72 órán belül orvosi dokumentummal igazolja, úgy Szolgáltató a rendelkezésre állási díjtól eltekint.

4.1.7. Amennyiben a Páciens az előjegyzési időponthoz képest 15 percet késik, a kezelőorvos vagy a kezelőszemélyzet jogosult eldönteni, hogy a vizsgálat vagy a terápiás kezelés megtartható-e. Amennyiben a betegszervezés nem engedi meg az ellátás elvégzését, úgy a Szolgáltató köteles új időpontot felajánlani.

4.1.8. Amennyiben Szolgáltató az előjegyzési időpontot az előjegyzést megelőző 24 órán belül lemondja, úgy köteles 3 munkanapon belül új időpontot felajánlani.

V. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

5.1. Titoktartási kötelezettség

5.1.1. Az adatkezelő – az irányadó jogszabályokban foglalt kivétellel-, továbbá az adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani.

5.1.2. A Páciens tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató egészségügyi adatokat kezel, melyre speciális szabályok vonatkoznak. Az adatkezelés szabályait a külön íven megfogalmazott Adatkezelési szabályzat tartalmazza.

5.1.3. A Páciens kijelenti, hogy a formanyomtatványokon az adatait szabad elhatározásból, minden kényszer, fenyegetés hatása nélkül önként adta meg.

5.1.4. A Felek a szolgáltatás során tudomásukra jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni. A weboldalon történő adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Infotv.) 5. § (1) bek a.) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében, az adatok megadásával önkéntesen adja meg.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1. ÁSZF hatálya, módosítása

6.1.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató magán-egészségügyi szolgáltatásaira terjed ki.

6.1.2. Az ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Pácienssel a Szolgáltató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

6.1.3. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a Szolgáltató honlapján (www.koroknaimedical.hu) teszi közzé.

6.2. Panasz, viták rendezése

6.2.1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató munkatársa reklamációt kizárólag a Pácienstől, illetve írásbeli meghatalmazottjától fogad el.

6.2.2. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a panasz kivizsgálása szükséges, úgy kérheti a panasz írásban való rögzítését a Pácienstől.

6.2.3. A panaszra a Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül választ ad.

6.2.4. Felek vállalják, hogy vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik.

6.3. Irányadó jog

6.3.1. Jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekre magyar jog, így különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, szakmai irányelvek és a Megbízottnál érvényben lévő szakmai protokoll szabályai az irányadók.

 

 

Jelen ÁSZF 2024. január 31. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

Koroknai Medical Kft.

Appointments