Privacy notice

A www.koroknaimedical.hu weboldal és a Koroknai Medical Budapest és Dunaújváros rendelő üzemeltetője, a Koroknai Medical Kft. (Cg. 01-09-888515; székhely: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150. fszt. 3.; a továbbiakban: Koroknai Meidcal) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat és Pácienseket a (www.koroknaimedical.hu) és a Magánrendelőkben történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban. („Adatkezelő”)

A Koroknai Medical külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót a Koroknai Medical bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató a www.koroknaimedical.hu honlapon kerül közzétételre és a közzététellel lép hatályba.

Milyen személyes adataidat, meddig kezeli a Koroknai Medical Kft, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapja:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó/pácines megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás); (ez a recepción a „Betegfelvételi Adatlap” kitöltésével történik)

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (pl.: életmentő beavatkozás)

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (pl.: életmentő beavatkozás);

e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként

külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől a Honlapon elhelyezett űrlapok, regisztrációs formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét, email címét vagy más adatait, ha a Honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, illetve ha egészségügyi szolgáltatásainkat kívánja igénybe venni.

Érintett: páciens/felhasználó

Adatkategória: név, anyja neve, születési hely és idő, telefonszám, email cím, TAJ szám, lakcím, ismert betegségek, rendszeresen szedett szedett gyógyszerek, gyógyszerérzékenység.

Adat forrása: páciens/felhasználó nyilatkozata, okmányai alapján – önkéntes és kifejezett hozzájárulással

Adatkezelés célja: előjegyzési időpont egyeztetése, betegellátás, betegirányítás, vizsgálat és terápiaszervezés, terápiás kezelés, gyógykezelés nyújtása, egészségügyi állapot nyomon követése

Adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Adatkezelés időtartama: 5 év (indok: általános elévülési idő)

Adatkezelő

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát vagy észrevételét írásban vagy e-mailen a lenti elérhetőségeken teheti meg:

Koroknai Medical Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-888515

Adószám: 14092020-2-42

Székhely: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150. fszt. 3.

Postacím: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150. fszt. 3.

Képviselője:   dr. Koroknai András ügyvezető

E-mail cím:       info@koroknaimedical.hu

Telefonszám:       06  30 47 57 830

A Koroknai Medical részéről adataihoz a Koroknai Medical Kft. munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges.

Milyen jogai vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.

Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.

Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám:+36 (1) 391-1400
A fentieken túlmenően a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

Kinek adhatjuk ki adatait a betegellátás érdekében?

Az ön által megadott adatait szerződéses diagnosztikai és terápiás partnereinknek adhatjuk ki, vizsgálati időpont foglalása miatt.

Adattovábbítás címzettje

Továbbított adatok köre

Centrumlab

Vizsgálatkérő lap, név, születési hely idő, anyja neve, TAJ szám, email cím, telefonszám, lakcím

Smart Diagnosztika

Beutaló, név, születési hely idő, anyja neve, TAJ szám, email cím, telefonszám, lakcím

Affidea

Beutaló, név, születési hely idő, anyja neve, TAJ szám, email cím, telefonszám, lakcím

Advance Medical

Ambuláns lap, név, születési hely idő, anyja neve, TAJ szám, email cím, telefonszám, lakcím

Accepted health insurance companies

Számla, név, születési hely idő, anyja neve, TAJ szám, email cím, telefonszám, lakcím

Előre meg nem határozott konzíliárus orvosok és szakfordítók

Ambuláns lap, név, születési hely idő, anyja neve, TAJ szám, email cím, telefonszám, lakcím

Tudomásul veszem, hogy a Koroknai Medical Kft. (1148 Budapest, Vezér utca 148-150. fszt. 3.) adatkezelő által a koroknaimedical.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a SumUp EU Payments UAB (Konstitucijos Ave. 21B, 08130 Vilnius, Litvánia. Cégkód: 305074395), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SumUp Adatkezelési megállapodásban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.sumup.com/hu-hu/feltetelek/adatkezelesimegallapodas/

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

Közzététel, hatálybalépés

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.koroknaimedical.hu weboldalon.

Appointments